Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Verber - tyske modalverber - Tyskholdet.dk

Verber – tyske modalverber

På tysk bruger man de tyske modalverber wollen, sollen, müssen, mögen, können og dürfen. 
Modalverberne bruges til at ændre meningen/indholdet af en ytring. Som eksempel kan vi tage “må” og “skal” – der er en tydelig forskel på om man må gøre noget eller om man skal gøre noget.Modalverber anvendes oftest i sammenhæng med det andet udsagnsord. Alt efter hvilket modalverbum vi vælger, ændres sætningens mening:

  • Simon darf Auto fahren
  • Simon muss Auto fahren

På tysk undlades et verbum, som står i sammenhæng med et modalverbum, ofte i en sætning, hvis det fremgår som værende en selvfølgelighed. Et par eksempler:

  • Willst du eine Cola (trinken)?
  • Willst du Auto (fahren)?

Like os på Facebook :)

Nutid, datid og førnutid 
I nutid og datid får modalverbet sin finite form. I førnutid antager modalverbet infinitivformen. Eksempler:
Nutid Datid Førnutid
Ich kann essen Ich konnte essen Ich habe essen können
Forekommer der ikke noget fuldverbum i sætningen, skal man i førnutid anvende participium II for modalverbet. 
  • Das habe ich nicht gewollt

Bøjning af modalverber

Müssen Können Dürfen Sollen Wollen Mögen Möchen
Nutid
ich muss kann darf soll will mag möchte
du musst kannst darfst sollst willst magst möchtest
er/sie/es/man muss kann darf soll will mag möchte
wir müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
ihr müsst könnt dürft sollt wollt mögt möchtet
Sie/sie müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
Datid
ich musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
du musstest konntest durftest solltest wolltest mochtest wolltest
er/sie/es/man musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
wir mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
ihr musstet konntet durftet solltet wolltet mochtet wolltet
Sie/sie mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
Participium 2
  gemusst gekonnt gedurft gesollt gewollt gemocht gewollt
Konjunktiv 2
  müsste könnte dürfte sollte wollte möchte möchte

 

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: